Huiswerkschool Almere


Huiswerkschool Almere

Bijles VO

Zit uw kind op VMBO, HAVO of VWO en heeft hij of zij problemen met een aantal vakken? Dan begeleiden wij hem of haar graag.

Vanaf de 1e tot en met de 6e klas bieden wij begeleiding in alle vakken. Uw zoon of dochter krijgt een of meerdere vaste tutoren, afhankelijk van de vakken waarin uw zoon of dochter hulp wil.

De bijlessen worden per uur ingepland. Meerdere uren achter elkaar is mogelijk, maar niet voor iedere leerling is dit even effectief. Daarom kijken wij van te voren naar het concentratie niveau van uw zoon of dochter.

De kosten van de bijlessen bedragen slechts 18,50 euro per uur.

Bijles op het voortgezet onderwijs

Volg ons!